Varselkläder

Vi erbjuder varselkläder i alla klasser, för att just du ska kunna köpa kläder till hela er verksamhet. Nedan hittar du information om vilken klassning du bör välja.

Klass 1
Ger lägsta skydd. Den totala fluorescerande ytan ska vara minst 0,14 m². Kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka fordon och/eller långsam trafik. Fungerar även bra på t.ex. industrier.

Klass 2
Ger ett väsentligt bättre skydd än Klass 1, speciellt i dagsljus, skymning och dimma. Den totala fluorescerande ytan ska vara minst 0,50 m² och reflexytan 0,13 m². Klass 2 är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggarbetsplatser, parkeringsplatser, skallgång, i lastfordon och på andra områden där man inte kräver Klass 3.

Klass 3
Ger maximalt skydd. Den totala fluorescerande ytan ska vara minst 0,8 m² och reflexytan 0,2 m². Aktuell i närhet av tät snabb trafik.